ირინა წირქვაძე

ბავშვთა გადაუდებელი მედიცინის (PER) განყოფილების უფროსი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.