გივი სვანიშვილი

ქირურგი

Telavi Referral Hospital. 1 Sekhniashvili str.,Telavi