გიორგი ხეროდინაშვილი

ქირურგიის დეპარტამენტის უფროსი

Tbilisi Traumatology Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.