გიორგი მძინარაშვილი

ონკოლოგი

Telavi Referral Hospital. 1 Sekhniashvili str.,Telavi