გიორგი ღუღუნიშვილი

პოდიატრი-ორთოპედი(ტერფის დაიგნოსტიკა)

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.ტრავმატოლოგ- ორთოპედი,   სტაჟირება:  გერმანიის ქ.მიუნხენის ორთოპედიული კლინიკა,  გერმანიის ქ.მურნაუს ორთოპედიული კლინიკა,ჰოლანდიის და  საფრანგეთის  ორთოპედიული  კლინიკა, 8 სამეცნიერო შრომა აქვს გამოქვეყნებული. საავტორო გამოგონება–2    I673I0I ,  1602499.