გიორგი გაბუნია

ქუთაისის რეფერალური ჰოსპიტალის ორთოპედ-ტრავმატოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

Kutaisi Emergency Referral Hospital. Kutaiisi, 2, Ockheli str.გიორგი გაბუნიამ დაასრულა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, შემდეგ კი გაიარა სამხედრო ტრავმატოლოგიის კურსი ლენინგრადის სამხედრო-სამედიცინო აკადემიაში.


გიორგი საქართველოსა და საერთაშორისო კლინიკებში ასრულებს ყველა სახის ოსტეოსინთეზის ოპერაციებს ძვლების ყველა სეგმენტზე, ორთოპედიულ მაკორეგირებელ და სარეკონსტრუქციო ოპერაციებს, მკურნალობს პოლიტრავმებს; ჩატარებული აქვს 4,000-ზე მეტი ოპერაცია.


გიორგი გაბუნია არის 2 მონოგრაფიისა და 32 სამეცნიერო პუბლიკაციის ავტორი, რომელთაგან 10 საერთაშორისო მიმოქცევის ჟურნალებშია გამოქვეყნებული.