გიორგი ბერიაშვილი

ყბა-სახის ქირურგიის განყოფილების უფროსი

Tbilisi Traumatology Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.