გელა ჭილაია

ორთოპედ-ტრავმატოლოგი

Tbilisi Referral Hospital. 1 Kindzmarauli turn, Tbilisi