დავით კვირკველია

ენურეზის ცენტრის ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური დოქტორი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.დავით კვირკველიას 42-წლიანი საექიმო და 34-წლიანი პედაგოგიური გამოცდილება აქვს. ის არის „ბავშვთა ნეფროლოგიის“ სახელმწიფო სასერტიფიკაციო საგნობრივი კომისიის თავმჯდომარე, სარეზიდენტო პროგრამა „ბავშვთა ნეფროლოგიის“ ლოკალური ხელმძღვანელი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის საბჭოსა და სამდივნოს წევრი, საქართველოს პედიატრ-ნეფროლოგთა ასოციაციის თანადამფუძნებელი და 2 კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციის ავტორი.