დავით ჯმუხაძე

ყბა-სახის ქირურგიის მიმართულების უფროსი

Childrens New Referral Hospital. Tbilisi, 21, Lubliana str.ყბა-სახის ქირურგიის მიმართულებისხელმძღვანელი. მისი ხელმძღვანელობით დაინერგა ურთულესი ოპერაციები ყბა-სახის ქირურგიაში. გავლილი აქვს  1 წლიანი   ამერიკული სასწავლო კურსი „ფაგოთერაპიის გამოყენება ქირურგიულ ინფექციების დროს“, 1 თვიანი სტაჟირება გერმანიის ქალაქ იენაში, სხვადასხვა მოკლევადიანი ტრენინგები ყბა-სახის ქირურგიაში.