დარეჯან აბულაძე

კლინიკური და საწარმოო ტრანსფუზიოლოგიის სამსახურის უფროსი

Kutaisi Emergency Referral Hospital. Kutaiisi, 2, Ockheli str.