ციცინო დოლიძე

თერაპევტი

Kobuleti Hospital. 18 Abashidze str, Kobuleti