ბესო ბურჯალიანი

ენდოკრინული ქირურგი; თორაკო ქირურგი; ონკო ქირურგი ; ზოგადი ქირურგი

Telavi Referral Hospital. 1 Sekhniashvili str.,Telavi