ბექა ქურციკიძე

ტრავმატოლოგი

Telavi Referral Hospital. 1 Sekhniashvili str.,Telavi