აიდა გოზალოვა

ონკოლოგიის განყოფილების უფროსი/ ონკო ჰემატოლოგი

Caucasus Medical Centre. Kavtaradze str. 23, Tbilisi, Georgiaდამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, 2003 წლიდან მოღვაწეობს გერმანიის სხვადასხვა კლინიკებში ონკო-ჰემატოლოგიის დეპარტამენტებში. ქალბატონო აიდა იკავებდა გერმანიის ერთ-ერთი წამყვანი კლინიკის „EVK Hamm”-ის ონკო-ჰემატოლოგიური განყოფილების უფროსის მოადგილის პოზიციას.


2017 წლიდან შეუერთდა ევექსის გუნდს როგორც ჰემატოლოგიური სამსახურის უფროსი და ონკოლოგიის ცენტრის ჰემატოონკოლოგი, კლინიკურიონკოლოგი და პალიატური მედიცინის სპეციალისტი. რეგულარულად მონაწილეობს სამედიცინო  პერსონალის აკადემიური ცოდნის ამაღლებაში და აქტიურად არის ჩართული სამეცნიერო კლინიკური კვლევებში. გახლავთ გერმანიის თერაპევტებისდაგერმანიისჰემატოლოგებისადაონკოლოგების საზოგადოებისწევრი. გერმანიაში მინიჭებული აქვს თერაპევტის, ონკოლოგის, ჰემატოონკოლოგიადაპალიატიურიმედიცინისსამედიცინო ლიცენზიები, საქართველოში კი მიენიჭა კლინიკურიონკოლოგის, ჰემატოლოგისდატრანსფუზიოლოგისლიცენზია.

Caucasus Medical Centre

Caucasus Medical Centre offers full ambulatory services based on evidence, high-tech laboratory and diagnostic surveys. The Clinic Lab holds ISO 9001: 2015 International Certificate in Quality Management. The diagnostic center of Tbilisi offers full ambulatory services based on evidence.