თენგიზ წითლიძე, ზვიად ბულისკერია

ბავშვთა ქირურგია / მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო

დიაგნოზი: ჰირშპრუნგის ავადმყოფობაჩატარდა ოპერაცია - პათოლოგიური მსხვილი ნაწლავის ამოკვეთა