თენგიზ წითლიძე, ზვიად ბულისკერია

ბავშვთა ქირურგია / მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო
ნომინაცია:
წლის დიაგნოზი

დიაგნოზი: ჰირშპრუნგის ავადმყოფობაჩატარდა ოპერაცია - პათოლოგიური მსხვილი ნაწლავის ამოკვეთა