ნანა ტატიშვილი

ნეირომეცნიერება / მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო
ნომინაცია:
წლის მასწავლებელი