ნანა ტატიშვილი

ნეირომეცნიერება / მ.იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო