მირზა ხინიკაძე, ნინო აქიაშვილი, კოკა გოგიჩაშვილი

ნეიროქირურგია / კავკასიის მედიცინის ცენტრი
დიაგნოზი: იშემიური ინსულტი

პაციენტს ჩაუტარდა: თრომბექტომია