მაია ჩხაიძე

პედიატრია / ი.ციციშვილის ბავშვთა ახალი კლინიკა
ნომინაცია:
წლის მასწავლებელი

ნომინაცია: წლის მასწავლებელი

 

ნომინანტი: მაია ჩხაიძე

 

მიმართულება: პედიატრია