ლადო წიქარიშვილი

ნეიროქირურგია / კავკასიის მედიცინის ცენტრი

დიაგნოზი: ფოკალური ეპილეფსია

 

ჩატარდა ოპერაცია - მარჯვენამხრივი სელექტიური ამიგდალოჰიპოკამპექტომია