ლადო წიქარიშვილი

ნეიროქირურგია / კავკასიის მედიცინის ცენტრი
ნომინაცია:
წლის ნოვატორი ექიმი

დიაგნოზი: ფოკალური ეპილეფსია

 

ჩატარდა ოპერაცია - მარჯვენამხრივი სელექტიური ამიგდალოჰიპოკამპექტომია