ბიძინა კანაშვილი, მერაბ ვარძუკაშვილი, ნინო ჭოლოკავა, თორნიკე კაკალაძე

ორთოპედიული ქირურგია / მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ჰოსპიტალი
დიაგნოზი: მენჯ-ბარძაყის სახსრის ცალმხრივი ამოვარდნილობა

პაციენტს ჩაუტარდა: მენჯის ოსტეოტომია და ბარძაყის ძვლის საკორექციო ოსტეოტომია.