ალექსანდრე კალანტაროვი; ქეთევან არაბიძე

რეკონსტუქციულ-პლასტიკური ქირურგია / კარაპს მედლაინი
დიაგნოზი: მხრის ძვლის დიაფიზური მრავალფრაგმენტოვანი ცდომილი მოტეხილობა

პაციენტს ჩაუტარდა - მხრის დეფექტის აღდგენა, წვივის ვასკულარიზებული ძვლოვანი ტრანსპლანტანტის გამოყენებით, ასევე მხრის ძვლის ოსტეოსინთეზი მეტალოკონსტრუქციის გამოყენებით