ალექსან თოროიან; სამველ აგალარიან

ზოგადი ქირურგია / ახალქალაქის ჰოსპიტალი

დიაგნოზი: პერიტონიტი

პაციენტს ჩაუტარდა: ინფილტრატის გამომიჯვნა, აპენდექტომია, დაედო ნაკერები სიგმოიდურ ნწლავის კედელზე