სიცოცხლის ელჩები

კონკურსის შესახებ

წლის ნოვატორი ექიმი/პირველად საქართველოში

ახალი მეთოდოლოგიის დანერგვა, რომელმაც: შეამცირა ინვაზიის მოცულობა, შეამცირა გართულების რისკი. გაზარდა კარგი გამოსავალის პროცენტული მაჩვენებელი. შეამცირა ჰოსპიტალში საწოლდღეების რაოდენობა.

წლის ექსტრემალური გადაწყვეტილება/ექსტრემალური მენეჯმენტი

მწვავედ განვითარებული შემთხვევის მართვა არაორდინალურ პირობებში. მდგომარეობის მართვა გამწვავებიდან ხანმოკლე პერიოდში.

წლის მასწავლებელი/პედაგოგი

ადამიანი, რომელიც სამედიცინო განათლების პროცესში მაღალი აკადემიური ჩართულობით გამოირჩევა